Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

Thứ ba - 10/04/2018 18:05
bộ môn Quản trị Chất lượng
bộ môn Quản trị Chất lượng
BỘ MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
  1. Các giai đoạn phát triển của bộ môn
   Bộ môn Quản trị Chất lượng được thành lập từ năm 1960 tiền thân là bộ môn   “Thương phẩm học hàng Thực  phẩm nông sản” thuộc Ban Thương phẩm của Trường.
  • Ngày 3 tháng 9 năm 1965, Bộ môn có tên gọi chính thức là Bộ môn Thương phẩm hàng Thực phẩm.
  • Từ năm 1965 đến 1992, bộ môn làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy ở bậc Đại học và Sau đại học chuyên ngành Thương phẩm học hàng thực phẩm.
  • Từ năm 1993 đến năm 2004 được gọi là bộ môn Quản lý chất lượng; Từ năm 2005 đến nay là bộ môn Quản trị chất lượng.
  • Nhiệm vụ chính của Bộ môn là: giảng dạy ở bậc Đại học, sau đại học cho các chuyên ngành khác nhau trong Trường.
  • Bộ môn đã và đang tham gia giảng dạy các học phần trong cơ cấu chương trình đào tạo các ngành/chuyên ngành: Nghiệp vụ kỹ thuật kinh doanh hàng thực phẩm (từ 1960-1994); Quản trị kinh doanh (từ 1994 đến nay); Marketing thương mại (Từ 1994 đến nay); Quản trị thương hiệu (từ 2009 đến nay); Kế toán kiểm toán (từ 1994 đến 2005); Thương mại điện tử (từ khi thành lập chuyên ngành đến nay); Hệ thống thông tin kinh tế...
  • Các học phần đã tham gia giảng dạy cho cao học là: Quản lý chất lượng và TQM (từ năm 1994 đến 2005); ISO 9000, ISO 14000 đối với các nhà quản trị kinh doanh (từ 2005-2009).
  • Đã hướng dẫn thành công hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp đại học ở các loại hình đào tạo; hướng dẫn hàng trăm thạc sỹ và hàng chục tiến sỹ trong và ngoài nước

 Định hướng phát triển của Bộ môn
 - Mục tiêu: Xây dựng và phát triển Bộ môn ngày càng vững mạnh về chuyên môn, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, trở thành một trong những Bộ môn đầu ngành về lĩnh vực Quản trị chất lượng, quản trị tri thức, quản trị công nghệ và sở hữu trí tuệ.
-   Đảm bảo giảng dạy các môn học của Bộ môn cho các đối tượng theo kế hoạch của Nhà trường. Mỗi giáo viên đảm nhiệm giảng ít nhất 02 học phần của Bộ môn. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh làm khóa luận, luận văn, luận án và đề tài nghiên cứu khoa học.
-   Về nghiên cứu khoa học: Hàng năm, giáo viên Bộ môn có đề tài, công trình nghiên cứu khoa học tương xứng với trình độ, học vị. Thường xuyên sinh hoạt học thuật trong Bộ môn.
  -   Tăng cường hơn nữa việc biên soạn giáo trình các học phần giảng dạy của Bộ môn: Tới năm 2020 phấn đấu có ít nhất 2 giáo trình được xuất bản phục vụ giảng dạy và học tập, nghiên cứu của giảng viên và người học.
-   Tăng cường phát triển đội ngũ cả về chất lượng và số lượng: Đến năm 2020, phấn đấu ít nhất có 3 tiến sỹ; 100% giảng viên có trình độ từ thạc sỹ trở lên; đề nghị tuyển dụng thêm ít nhất là 01 giảng viên; 100% giáo viên Bộ môn đều có trình độ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn ngoại ngữ của Trường.


Số lượng giảng viên: 06 + 01 Giảng viên kiêm nhiệm
    DANH SÁCH GIẢNG VIÊN
   1. PGS.TS. Giảng viên cao cấp Đỗ Thị Ngọc
   Email: ngocdt@vcu.edu.vn/ngocdt.9@gmail.com
   Số điện thoại: (04)3764219/3140
  2. ThS, Giảng viên Đặng Thu Hương

   Email: dthuongtm@gmail.com
  Số điện thoại: (04)3764219/3140
  3. ThS, Giảng viên chính Trần Thị Thanh Mai

   Email: tranthanhmaitm@gmail.com
   Số điện thoại: (04)3764219/3140
   4. ThS, Giảng viên chính Nguyễn Thị Đông

   Email: nguyenthidong.dhtm@gmail.com
   Số điện thoại: (04)3764219/3140
   5. ThS, Giảng viên Nguyễn Thị Khánh Quỳnh
   Email:
khanhquynhmt@gmail.com
   Số điện thoại: (04)3764219/3140
   6. ThS, Giảng viên Trần Phương Mai
   Email:
tranphuongmaivcu@gmail.com
   Số điện thoại: (04)3764219/3140
   7. TS, Giảng viên chính Nguyễn Hóa
    Email:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây