Kết quả nghiên cứu

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU - PGS, TS PHAN THỊ THU HOÀI

Thứ bảy - 01/07/2017 10:46
STT Tên bài báo Số/ năm xuất bản Tên tạp chí, hội thảo
1
Ảnh hưởng của cấu trúc tổ chức đối với hành vi mua của doanh nghiệp xuất nhập khẩu
12- 2002 Tạp chí Thương mại
2 Văn hoá và hành vi mua của doanh nghiệp thương mại quốc tế 8-2003 Tạp chí Kinh tế và Phát triển
3 Các chiến lược áp dụng cho thị trường bão hoà và suy thoái 4-2003 Tạp chí Kinh tế và Phát triển
4 Một số chính sách nhằm thúc đẩy thương mại hoá tài sản trí tuệ của các trường đại học
 
12-2007 Kỷ yếu HTKH quốc gia “Sở hữu trí tuệ trong các Trường Đại học và Cao đẳng” Đại học Thương mại
5 “Trách nhiệm xã hội và những tác động tới doanh nghiệp” 10-2008 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp các góc độ tiếp cận – thực tiễn và giải pháp” Đại học Thương mại
6 Marketing bán lẻ hàng tiêu dùng theo tiếp cận hành vi lựa chọn loại hình cửa hàng 6-2009 Tạp chí Khoa học thương mại
7 Mô hình hành vi lựa chọn cửa hàng bán lẻ của người tiêu dùng và một số vận dụng vào hoạt động marketing của doanh nghiệp thương mại bán lẻ 4-2009 Tạp chí Khoa học thương mại
8 Về dịch vụ khách hàng của các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn Hà Nội 7-2009 Tạp chí Thương mại
9 “Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới và của Trung Quốc trong thực hiện các cam kết của WTO về mở cửa dịch vụ phân phối” 6-2010 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “
10  
“Một số kinh nghiệm và giải pháp nhằm tái cấu trúc hoạt động marketing của doanh nghiệp thương mại bán lẻ trong thời kỳ khủng hoảng”
6-2010 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Tái cấu trúc ngành và các doanh nghiệp công thương trong giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu”. Trường Đại học Thương mại
11 “Quản trị quan hệ khách hàng trong kinh doanh thương mại bán lẻ” 08-2010 Tạp chí Khoa học thương mại
12  
“Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học của khoa Marketing”
11-2010 Kỷ yếu hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp đào tạo đáp ứng tuyên bố chuẩn đầu ra các chuyên ngành – Tổng kết 5 năm và định hướng phát triển”
13 “Lợi thế cạnh tranh và hoạt động marketing dựa trên quản trị tri thức của các doanh nghiệp Việt Nam” 5-2011 Kỷ yếu hội thảo khoa học “Quản trị chiến lược dựa trên tri thức trong khu vực Đông Nam Á: thách thức, nhân tố và triển vọng”
14 Phát triển kênh bán hàng theo hình thức marketing trực tiếp nhằm nâng cao ưu thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp bán lẻ Hà Nội 12-2011 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Hội nhập: Hợp tác và cạnh tranh”
15 Hoạt động marketing trực tiếp của các siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội 7-2012 Tạp chí Thương mại
16 Chiến lược marketing tạo lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay. 2&3-2013 Tạp chí Khoa học thương mại
17 Nhận thức của người tiêu dùng Hà Nội về chuỗi siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội và hoạt động marketing phát triển định vị của các chuỗi siêu thị Số 56 tháng 4-2014 Tạp chí Khoa học thương mại
18 Các hàm ý giải pháp marketing từ nghiên cứu hành vi và và quá trình quyết định mua phần mềm kế toán của khách hàng tổ chức
 
Số 70 tháng 6-2014 Tạp chí Khoa học thương mại
19 Truyền thông marketing của chuỗi siêu thị tổng hợp trên địa bàn Hà Nội
 
Số tháng 05 -2015 Tạp chí Khoa học thương mại
20 Hành vi mua thực phẩm an toàn Số tháng 02 -2016 Tạp chí Khoa học thương mại
21 The impact of Marketing Mix Elements on Food Buying Behavior: A Study of Supermarket  Consumers in Vietnam Vol.10, No.10 October  2015,  ISSN 1833 - 3850 (Print), ISSN 1833 - 8119 (Online) International Journal of Business and Managment, Canadian Center of Science Education
22 Culture Influences on Overall Service Quality Expectation: Evidence  from Vietnamese Customers Vol.11, No 25 November  2015,  ISSN 1911 - 2017 (Print), ISSN 1911 - 2025 (Online) Asian Social Science, Canadian Center of Science Education
23 The influence of service quality on Consumer Loyalty Intentions (đồng tác giả Thế Ninh Nguyễn, Hoang Long Nguyen,Tuấn Khanh Cao, Thị Thu Hoài Phan) Vol.12, No.2 Febuary 2016,  ISSN 1911 - 2017 (Print), ISSN 1911 - 2025 (Online) Asian Social Science, Canadian Center of Science Education
24 The Influence of Service Quality on Customer Loyalty Intentions: A Study in the Vietnam Retail Sector Vol 12, No 2 (2016), ISSN 1911-2017 (Print)   ISSN 1911-2025 (Online) Asian Social Science, Canadian Center of Science Education
25 Tác động của bầu không khí tới quyết định mua thực phẩm của NTD ở các siêu thị Fivimart trên địa bàn Hà Nội
 
Số tháng 06 -2016 Tạp chí Khoa học thương mại
26 Determinants influencing conservation behaviour: Perceptions of Vietnamese consumers 2016 Journal of Consumer Behaviour, Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/cb.1594
27 Triển khai chiến lược thâm nhập thị trường đồ điện của Công ty TNHH Ominsu Việt Nam Số 6
tháng 05 năm 2017
Tạp chí Công thương
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây