Tin tức

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

Thứ ba - 17/10/2017 09:18

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

"QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI" với chủ đề hội thảo 2017

"NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU CỦA DOANH NGHIỆP"

 

Kính gửi:.............................................................................

Cùng với sự phát triển như vũ bão của thị trường trong nước và quốc tế, và để phát triển bền vững trong tương lai, việc xây dựng thành công thương hiệu và nâng cao giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp đã góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh và sự thành công của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc tạo dựng, duy trì, định vị và phát triển bền vững thương hiệu  nhằm mục tiêu tạo dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh đã, đang và sẽ luôn là thách thức lớn đối với các tổ chức kinh doanh. Để góp phần đánh giá về thực trạng xây dựng, duy trì và phát triển , nâng cao giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp; để nắm vững những xu hướng về quan điểm, nhận thức. phương pháp tiếp cận, kết quả nghiên cứu và các giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu, cũng như việc tổ chức các nội dung hoạt động liên quan tới các hoạt động quản trị và nâng cao giá trị thương hiệu của doanh nghiệp,  Khoa Marketing - Trường Đại học Thương mại phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao giá trị thương hiệu của doanh nghiệp”.

Hội thảo dự kiến tổ chức trong khoảng từ 9 đến 20 tháng 11 năm 2017 tại Trường Đại học Thương mại. Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các thầy cô giáo viết bài và tham dự Hội thảo. Bài viết tập trung vào các nội dung:

1. Xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh doanh truyền thống và thương mại điện tử

2. Nghiên cứu về thương hiệu và đo lường/đánh giá giá trị thương hiệu của doanh nghiệp

3. Tác động của  các yếu tố môi trường với giá trị thương hiệu của doanh nghiệp

4. Thương hiệu với hoạt động cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp

5. Doanh nghiệp nhỏ và vừa với xây dựng và phát triển thương hiệu

6. Thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trên nền thương mại điện tử và internet

7. Các hoạt động quản trị kinh doanh, marketing, logitics và quản trị chất lượng với việc nâng cao giá trị và ưu thế cạnh tranh thương hiệu của doanh nghiệphttps://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Bài viết có thể được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, theo đúng Quy định về Bài viết đăng kỷ yếu Hội thảo khoa học. Toàn văn bài viết xin gửi về Khoa Marketing – Trường Đại học Thương Mại 01 bản cứng và 01 bản mềm theo địa chỉ email: khoamarketing.vuc2015

Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

                                                                                                                                                                                                         TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

                                                                                                                                                                   (Đã ký)                                  

 

 

 

QUY ĐỊNH HÌNH THỨC BÀI VIẾT

 

Trang 1:                                      GIỚI THIỆU THÔNG TIN (COVER PAGE)

 • Ngày gửi bài
 • Tên tác giả
 • Học hàm/học vị
 • Tổ chức công tác
 • Thông tin liên lạc: Địa chỉ, email, điện thoại
 • Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu của tác giả
 • Tên bài viết
 • Chủ đề (Chọn 1 trong các chủ đề của hội thảo)
 • Lĩnh vực nghiên cứu của bài viết
 • Số từ của bài viết
 • Một đoạn viết ngắn gọn (khoảng 5 dòng) mô tả bối cảnh xuất xứ bài viết, những đóng góp mới vào lĩnh vực nghiên cứu, sự khác biệt với các nghiên cứu trước đó, các thừa nhận hay lời cảm ơn.

Từ trang 2 (nội dung bài viết)

TÊN BÀI VIẾT:

Tên bài viết có độ dài 10 đến 15 từ, phản ánh trực diện nội dung của bài viết. Tên bài viết phải viết chữ in hoa, chữ đậm, căn giữa trang, ví dụ:

MỐI QUAN HỆ GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP

 

TÓM TẮT

Các bài viết phải có Tóm tắt. Trong phần này không nên có phương trình, tài liệu tham khảo, hoặc chú thích

NỘI DUNG

Bài viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, dài từ 5-15 trang A4 (210mm x 297mm), font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, căn lề 2.5 cm.

 1. HEADING 1 (chữ hoa, in đậm)
  1. Heading 2 (chữ thường, in đậm)
   1. Heading 3 (chữ thường, in đậm)

BẢNG:  phải đánh số thứ tự và có tiêu đề. Bảng, số thứ tự và tiêu đề bảng để cỡ chữ 12, in đậm và được căn giữa. Bảng phải có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, chính xác. Tiêu đề đặt phía trên bảng.

HÌNH: phải đánh số thứ tự và có tiêu đề. Tiêu đề để cỡ chữ 12, in đậm và được căn giữa. Hình phải có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, chính xác. Tiêu đề đặt phía dưới hình.

KẾT LUẬN (Chữ hoa, in đậm)

PHỤ LỤC (Chữ hoa, in đậm)

TÀI LIỆU THAM KHẢO (Chữ hoa, in đậm)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây