Cơ cấu tổ chức
BCN Khoa
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Thị Thu Hoài

Email: ptthoai@gmail.com
Trưởng Khoa
PGS.TS
Phan Thị Thu Hoài
2 Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Email: thanhnhankhoamarketing@gmail.com
Phó Trưởng khoa
Tiến sỹ
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Bộ môn Quản trị Thương hiệu
Email:quantrithuonghieu@tmu.edu.vn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Khúc Đại Long

Email: long.kd@tmu.edu.vn
Giảng viên
Trưởng Bộ môn
TS
Khúc Đại Long
2 Nguyễn Thu Hương

Email: huongnt.t@tmu.edu.vn
Giảng viên chính
Phó Bộ môn
TS
Nguyễn Thu Hương
3 PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh

Email: thinh.nq@tmu.edu.vn
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh
4 Vũ Xuân Trường

Email: truong.vx@tmu.edu.vn
Giảng viên chính
Ths
Vũ Xuân Trường
5 Đào Thị Dịu

Email: diu.dt@tmu.edu.vn
Giảng viên chính
Ths
Đào Thị Dịu
6 Đào Cao Sơn

Email: son.dc@tmu.edu.vn
Giảng viên chính
Ths
Đào Cao Sơn
7 Nguyễn Thị Thanh Nga

Email: nga.ntt@tmu.edu.vn
Giảng viên chính
Ths
Nguyễn Thị Thanh Nga
8 Nguyễn Thị Vân Quỳnh

Email: quynh.ntv@tmu.edu.vn
Giảng viên chính
Ths
Nguyễn Thị Vân Quỳnh
9 Lê Thị Duyên

Email: duyen.lt@tmu.edu.vn
Giảng viên
Ths
Lê Thị Duyên
Bộ môn Quản trị marketing
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Cao Tuấn Khanh

Email: khanhct@tmu.edu.vn
Trưởng bộ môn
PGS, TS
Cao Tuấn Khanh
2 Phan Thị Thu Hoài

Email: ptthoai@gmail.com
Trưởng khoa Marketing
Phó bí thư chi bộ 
Phó giáo sư tiến sỹ
Phan Thị Thu Hoài
3 Nguyễn Tiến Dũng

Email: tien_dung201012@yahoo.com
giảng viên
Phó giáo sư tiến sỹ
Nguyễn Tiến Dũng
4 Nguyễn Thế Ninh

Email: ngtheninh@gmail.com
Giảng viên
Tiến sỹ
Nguyễn Thế Ninh
5 Vũ Phương Anh

Email: vphuonganh@gmail.com
Giảng viên
Tổ trưởng công đoàn Bộ môn
Thạc sỹ
Vũ Phương Anh
6 Đinh Thuỷ Bích
Điện thoại:0988036768
Email: thuybichdhtm@gmail.com
Giảng viên
Bí thư chi đoàn giáo viên
Thạc sỹ
Đinh Thuỷ Bích
7 Nguyễn Hiền Anh

Email: nguyenhienanh2010@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Nguyễn Hiền Anh
8 Đặng Phương Linh

Email: dangphuonglinh2710@gmail.com
giảng viên
Thạc sỹ
Đặng Phương Linh
9 Doãn Thị Thuý Vân

Email: thuyvandhtm@gmail.com
Chuyên viên
Thạc sỹ
Doãn Thị Thuý Vân
10 Phạm Trịnh Yến Chi

Email: Chipty.mgc@gmail.com
giảng viên
Thạc sỹ
Phạm Trịnh Yến Chi
11 Vũ Thị Hiền

Email: Vuthihien.humg@gmail.com
giảng viên Vũ Thị Hiền
Bộ môn Quản trị Chất lượng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Khánh Quỳnh

Email: khanhquynhtm@yahoo.com
Giảng viên chính
Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Khoa; Thành viên Ban nữ công Trường
Thạc sỹ
Nguyễn Thị Khánh Quỳnh
2 Đặng Thu Hương

Email: dthuongtm@gmail.com
Giảng viên chính
Trưởng bộ môn
Tiến sỹ
Đặng Thu Hương
3 Trần Phương Mai

Email: tranphuongmaivcu@gmail.com
Giảng viên
Ủy viên Ban chấp hành liên chi Khoa
Thạc sỹ
Trần Phương Mai
4 Trần Hải Yến

Email: tranhaiyen.dhtm@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Trần Hải Yến
5 Đào Ngọc Linh

Email: linhdn@tmu.edu.vn
Giảng viên tập sự
Thạc sỹ
Đào Ngọc Linh
Bộ môn Nguyên lý Marketing
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Email: thanhnhankhoamarketing@gmail.com
Giảng viên chính
Phó Trưởng Khoa Marketing
Tiến sỹ
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
2 Nguyễn Hoàng Giang

Email: homthutrong@gmail.com
Giảng viên chính
Chi ủy viên, Trưởng Bộ môn, Chủ tịch Công Đoàn Khoa
Tiến sỹ
Nguyễn Hoàng Giang
3 Nguyễn Bảo Ngọc

Email: baongoc.dhtm@gmail.com
Giảng viên chính
Thạc sỹ
Nguyễn Bảo Ngọc
4 Phạm Thúy Hồng

Email: phthuyhong@gmail.com
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Phạm Thúy Hồng
5 Phùng Thị Thủy

Email: thuyphung.DHTM@gmail.com
Giảng viên chính
TS
Phùng Thị Thủy
6 Bùi Lan Phương

Email: meou0703@yahoo.com
Giảng viên chính
Thạc sỹ
Bùi Lan Phương
7 Đặng Thị Hồng Vân

Email: dthvantm@gmail.com
Giảng viên chính
Thạc sỹ
Đặng Thị Hồng Vân
8 Ngạc Thị Phương Mai

Email: mai.iam29@gmail.com
Giảng viên chính
Bí thư Liên chi Đoàn Khoa
Thạc sỹ
Ngạc Thị Phương Mai
9 Nguyễn Thị Kim Oanh

Email: oanhntk1987@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Nguyễn Thị Kim Oanh
10 Bùi Phương Linh

Email: buiphuonglinh1990@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Bùi Phương Linh
11 Tăng Duy Quang

Email: tdq1992@gmail.com
Giảng viên tập sự Tăng Duy Quang
12 Nguyễn Tuấn Đạt
Giảng viên tập sự Nguyễn Tuấn Đạt
13 Nguyễn Thu Quỳnh

Email: quynhnt@tmu.edu.vn
Giảng viên kiêm nhiệm
Tiến sĩ
Nguyễn Thu Quỳnh
Bộ môn Logistics Kinh doanh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thị Thu Hương

Email: tranthuhuong.vcu@gmail.com
Giảng viên chính, Trưởng bộ môn
Ủy viên BCH Công Đoàn Khoa Marketing
Tiến sĩ
Trần Thị Thu Hương
2 Phạm Văn Kiệm
Điện thoại:0973661818
Email: kiem.pv@tmu.edu.vn
Giảng viên, phó Trưởng bộ môn
Không
Tiến sĩ
Phạm Văn Kiệm
3 Nguyễn Văn Minh
Điện thoại:0913379762
Email: minhnv@tmu.edu.vn
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Nguyễn Văn Minh
4 An Thị Thanh Nhàn

Email: anthithanhnhan@gmail.com
Giảng viên cao cấp
Phó giáo sư, tiến sĩ
An Thị Thanh Nhàn
5 Lục Thị Thu Hường

Email: huong.ltt@tmu.edu.vn
Tiến sĩ, Giảng viên chính
Tiến sĩ
Lục Thị Thu Hường
6 Đoàn Ngọc Ninh

Email: ninhdn.dhtm@gmail.com
Giảng viên chính
UV BCH Liên Chi Đoàn
Thạc sĩ
Đoàn Ngọc Ninh
7 Phạm Thị Huyền

Email: phamhuyen1006@gmail.com
Giảng viên chính
Thạc sĩ
Phạm Thị Huyền
8 Vũ Phương Thảo
Điện thoại:0386902695
Email: thaovp@tmu.edu.vn
Giảng viên
Thạc sĩ
Vũ Phương Thảo
9 Phạm Thu Trang
Điện thoại:0398535786
Email: trangtp24@tmu.edu.vn
Giảng viên
Thạc sĩ
Phạm Thu Trang
10 Nguyễn Khắc Huy
Điện thoại:0378295201
Email: huynk@tmu.edu.vn
Giảng viên
Thạc sĩ
Nguyễn Khắc Huy
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây