Bộ môn Logistics Kinh doanh
Thông tin nhân sự


Họ tên An Thị Thanh Nhàn
Chức danh chính Giảng viên cao cấp
Thuộc bộ phận Bộ môn Logistics Kinh doanh
Ngày sinh 13/01/1963           Nơi sinh: Yên Bái
Ngày vào đảng 20/11/1992
Ngày vào tổ chức 25/12/1987
Địa chỉ email anthithanhnhan@gmail.com
Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
Địa chỉ nhà riêng Cầu Giấy - Hà Nội
Trình độ chuyên môn Phó giáo sư, tiến sĩ
I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
  1. Đại học:
Hệ đào tạo: 4 năm
Nơi đào tạo:  ĐH Thương mại
Ngành học:  Kinh tế
Nước đào tạo:    Việt nam                                                             Năm tốt nghiệp: 1986
Bằng đại học 2:  Tiếng Anh                                                         Năm tốt nghiệp: 2007
  1. Sau đại học
- Thạc sĩ chuyên ngành:  QUẢN TRỊ KINH DOANH                                                                                                                                        Năm cấp bằng: 1998
Nơi đào tạo: Trường ĐH thương mại
- Tiến sĩ chuyên ngành:   KINH Tế                                                    Năm cấp bằng: 2003
Nơi đào tạo:  Trường ĐH thương mại
- Tên luận án: Hoàn thiện công nghệ quảng cáo thương mại tại các doanh nghiệp nhà nước trong cơ chế thị trường
 
 
  1. Ngoại ngữ:     1.    Tiếng Anh              Trình độ : đại học
 
  1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhận
1987- 2005 Bộ môn Marketing KD Giảng viên
2005- 2011 Bộ môn hậu cần kinh doanh Phó trưởng bộ môn
2011- nay Bộ môn logistics kinh doanh Trưởng bộ môn
 
III. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1  
Phát triển các hoạt động marketing tại các doanh nghiệp thương mại  nhà nước trong nền kinh tế thị trường
1993 ĐHTM Chủ nhiệm
2  
Những giải pháp cơ bản để hoàn thiện một chương trình quảng cáo hiệu quả.
1995 ĐHTM Chủ nhiệm
3  
Phát triển các chiến lược KD  cơ bản tại doanh nghiệp thương mại trong điều kiện cạnh tranh  
1997 ĐHTM Chủ nhiệm
4  
Những giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình xúc tiến thương mại  ở các doanh nghiệp Nhà nước tại địa bàn Hà nội trong thời gian tới
1999 ĐHTM Chủ nhiệm
5  
Một số giải pháp nhằm phát triển thương mại  hàng hóa  Việt nam- Campuchia qua biên giới trên bộ thời kỳ đến năm 2005
2002 Bộ Thương mại Thư ký đề tài
6  
Những giải pháp marketing nhằm nâng cao gía trị thương hiệu tại các doanh nghiệp Việt nam trong điều kiện hiện nay.
2005/2006 Bộ GDĐT Chủ nhiệm
7  
Các giải pháp phát triển quan hệ khách hàng tại các siêu thị bán lẻ trên địa bàn Hà nội
2009/2010 Bộ GDĐT Chủ nhiệm
8  
Giải pháp thuê ngoài hoạt động logistics tại các doanh nghiệp xuất khẩu Việt nam
2010 ĐHTM Chủ nhiệm
9 Xây dựng mô hình chuỗi cung ứng rau quả cho siêu thị Hapro trên địa bàn Hà Nội
 
2010/2011 ĐHTM Chủ nhiệm
10 Phát triển hoạt động logistics cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng thủy sản Việt nam 2010/2011 Bộ Công thương Chủ nhiệm
11 Nâng cao giá trị gia tăng cho các chuỗi cung ứng hàng may mặc Việt nam trên thị trường nội địa 2011/2012 ĐHTM Chủ nhiệm
12 Quản lý VSATTP trên chuỗi cung ứng  hàng hóa tại thị trường Việt nam 2013-2015 Be GD và ĐT Chủ nhiệm
  1. các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1  
Tăng trưởng kinh tế và 3 yếu tố đầu vào
2003  
T.C Thuế Nhà Nước
2  
Giá cả- diễn biến và dự đoán
 
2003  
T.C Thuế Nhà nước
3  
Quảng cáo tài trợ- xu thế mới của quảng cáo truyền hình ở nước ta
2003  
T.C Khoa học thương mại  (KHTM)
4  
Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động marketing tại các doanh nghiệp Việt nam giai đoạn trước mắt
 
 
2004
 
Kỷ yếu hội thảo khoa học, trường ĐHTM: Đổi mới đào tạo chuyên ngành marketing thương mại  trong tiến trình hội nhâp
 
5  
Giảm chi phí đầu vào nâng cao năng lực cạnh tranh  của các doanh nghiệp.
 
2004
 
T.C Thuế nhà nước
(Bộ  tài chính)
6  
Đánh gía vị trí của Việt nam với Trung Quốc và các nước ASEAN sau 3 năm ký kết hiệp định FTA
 
2005
 
Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Quan hệ ASEAN-Trung quốc với phát triển thị trường và thương mại  Việt nam”
 
7  
Ảnh hưởng của khuyến mại tới các mục tiêu phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp Việt nam hiện nay
 
2005
 
T.C khoa học thương mại (ĐHTM)
8  
 
Một số vấn đề về quản trị chuỗi cung ứng quốc tế
 
2006
 
Kỷ yếu HT khoa học quốc tế: Những vấn đề cơ bản về Quản trị kinh doanh và thương mại trong bối cảnh công nghệ thông tin và kinh tế tri thức
9  
Phát triển mô hình chuỗi siêu thị để nâng cao năng lực cạnh tranh  cho ngành bán lẻ Việt nam
 
 
2006
 
T.C khoa học thương mại
        (ĐHTM)
10  
Tác động của công nghệ thông tin tới hoạt động logistics và hướng đi cho các doanh nghiệp Việt nam trong tương lai
 
2007
 
Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Công nghệ thông tin  và phát triển thương mại  điện tử trong bối cảnh nền kinh tế mới
11  
Quyền sở hữu công nghiệp với chiến lược  phát triển thương hiệu tại các doanh nghiệp Việt nam
 
 
 
2007
 
Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Phát triển thương mại các hoạt động sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ các định chế của WTO vào hoạt động SHTT trong các trường đại học và cao đẳng
 
12  
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: phát triển các ngành dịch vụ trong bước đầu hội nhập
 
 
2007
 
T.C Thuế nhà nước
(Bộ tài chính)
13  
Nâng cao trách nhiệm xã hội qua phát triển văn hóa doanh nghiệp
 
2008
 
Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp các góc độ tiếp cận – thực tiễn và giải
Pháp.
 
14  
Giải pháp cho các doanh nghiệp bán lẻ Việt nam trước giờ mở cửa
 
2008
 
T.C khoa học thương mại (ĐHTM)
15  
Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Quản trị logistics kinh doanh 
 
2008
 
Kỷ yếu hội thảo khoa học: Đổi mới phương pháp giảng lý thuyết và tổ chức Quản lý giờ thực hành trong cấu trúc tín chỉ của học phần
 
16  
Nâng cao chất lượng giaó dục đại học để thích nghi hơn nữa với nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp 
 
 
 
 
2009
 
Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, Tương tác “Trường đại học-doanh nghiệp” theo mục tiêu nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội và năng lực cạnh tranh  cốt lõi”
17  
Cải tiến hoạt động thuê ngoài  dịch vụ logistics ở các doanh nghiệp
 
 
2009
 
T.C khoa học thương mại (ĐHTM)
18  
Xây dựng thương hiệu tại các doanh nghiệp bán lẻ
( phần 1)
 
Xây dựng thương hiệu tại các doanh nghiệp bán lẻ
( phần 2)
 
 
2010
 
 
 
2010
 
 
 
T.C thương mại  (Bộ  Công thương)
19  
Giải pháp lựa chọn và Quản lý nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài logistics tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
 
 
2010
 
 
T.C khoa học thương mại (ĐHTM)
 
20  
Giải pháp hạn chế hiệu ứng Builwip nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kênh phân phối của doanh nghiệp
 
 
2009
 
T.C khoa học thương mại (ĐHTM)
 
21  
 
Tái cấu trúc mô hình kinh doanh  bán lẻ Việt nam giai đoạn hậu khủng hoảng
 
2010
 
Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Tái cấu trúc ngành và các doanh nghiệp công thương giai đoạn hậu hủng hoảng tài chính toàn cầu
 
22  
Áp dụng mô hình dịch vụ khách hàng – Giải pháp chiến lược  cho các doanh nghiệp bán lẻ trong môi trường cạnh tranh và hội nhập.
 
 
2010
 
Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Tái cấu trúc ngành và các doanh nghiệp công thương giai đoạn hậu hủng hoảng tài chính toàn cầu
23  
Doanh nghiệp bán lẻ: tìm đâu mặt bằng kinh doanh 
 
 
2010
 
T.C Thuế nhà nước
(Bộ tài chính)
24  
Logistics – ngành dịch vụ mới ở Việt nam
 
2010
 
T.C Thuế nhà nước
(Bộ tài chính)
 
25  
Đánh giá hiệu quả chuỗi cung ứng trong tương quan thị trường
 
2010
 
T.C khoa học thương mại (ĐHTM)
 
26  
Quản lý hiệu quả các mối quan hệ trong chuỗi cung ứng
 
 
2010
 
T.C Công nghiệp
(Bộ công thương)
27  
Chuỗi cung ứng dịch vụ: hướng đến của doanh nghiệp Việt nam
 
2010
 
T.C Thuế nhà nước
(Bộ tài chính)
28  
Làm thế nào để giảm chi phí vận tải
 
 
2010
 
T.C Thuế nhà nước
(Bộ tài chính)
29  
Chuyển đổi phương thức định giá FOB sang CIF
 
2010
 
T.C Thuế nhà nước
(Bộ tài chính)
30  
Chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn Co.op Food – những thanh công và bài học kinh nghiệm
 
 
2010
 
T.C Thuế nhà nước
(Bô tài chính)
31  
Tận dụng lọi thế để phát triển  logistics  tại Vn
 
 
2011
 
T.C Thuế nhà nước
(Bộ tài chính)
32  
Phát triển các doanh nghiệp dv logistics  tại Việt nam- thực trang và giải pháp -
 
2011
 
T.C Kinh tế phát triển
33 Development of logistics  service enterprise in Vietnam – The curren state and solution  
2011
 
Economic developing  review
34 Bài học kinh nghiệm từ thành công của một số loại hình bán lẻ tại các khu vực thành phố ở Việt nam
 
 
2011
 
Tạp chí  Thương mại
35 Thực trạng cảng cạn Việt nam và những  vấn đề đặt ra với phát triển các trung tâm logistics  trong tương lai
 
2011  
Tạp chí Khoa học  thương mại
36 Thực trạng và giải pháp phát triển các doanh nghiệp logistics Vn trong điều kiện hội nhập
 
2011  
HỌI THẢO QT: Hợp tác và cạnh tranh  
37 Phát triển hệ thống cảng biển vn nhằm đáp ưng tiềm năng kết nối vận chuyển quốc tế
 
 
 12/ 2012
 
HTKHQT lần thứ 2: Hội nhập: cơ hội và thchs thức
38 Tăng cường giáo dục, ưu tiên phát triển hàng đầu cho phát triển bền vững khu vực miền núi Tây Bắc  
10/ 2012
 
HTKHQG
“Đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh sơn la và vùng Tây Bắc trong tiến trình hội  nhập”
 
39  Development of Vietnam logistics enterprises in the context of integration- the current state and solutionsPHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI VIỆT NAM –THỰC TRẠNG VÀ GIẢI  PHÁP  
 
Tháng 2/2013
 
Trade science review
40 Nhũng vấn đề đặt ra với phát triển logistics theo hướng bền vững ở vn  
2013
 
Hội thảo KHQT lần thứ 3”Hội nhập QT : thành tựu và những vấn đề đặt ra”
41 Logistics chuỗi cung ứng lạnh tại Việt Nam- Cơ hội và thách thức 2014  
Hội thảo quóc tế : Nhũng vẫn đề của quản lý kt và quản trị kd hiện đại
42 Những vấn đề đặt ra với phát triển mạng lưới logistics quốc gia  
Số 89+ 90 tháng 1+2/2016
 
Tạp chí KH thương mại
43 Nâng cao năng lực ngành logistics Vn trong khu vực  ASEAN
 
2016  
Hội thảo quóc tế : Kinh tế Vn trong thời kỳ hội nhập
44             Quan điểm phát triển thương hiệu các trường đại học giai đoạn chuyển sang quản lý tự chủ
 
 
2017
 
 
  1. Các công trình sách GK và TL tham khảo và chuyên khảo
 
 
T.T
 
Tên sách
Loại sách Nhà xuất bản và năm xuất bản Viết một mình 
hoặc chủ biên, phần biên soạn
 
1
 
Tình huống và thực hành marketing kinh doanh  
 
GT
 
NXB Thống kê
XB năm 1997
 
Tham gia
 
2
 
Quản lý doanh nghiệp trong cơ chế thị trường
 
TK
 
NXB Chính trị quốc gia.
 
XB năm 1997
 
Doanh nghiệp và thị trường; Quản lý sản xuất (từ trang 79-180)
 
3
 
Marketing thương mại  quốc tế
 
GT
 
NXB Thống kê
XB năm 1999
 
Tham gia
 
 
4
Quản trị xúc tiến thương mại trong xây dựng và phát triển thương hiệu  
TK
 
 
 
 
NXB Lao động - xã hội
XB năm 2010
 
Chủ biên 
5 Quản trị logistics  kinh doanh   GT NXB THống kê
2011
Chủ biên
6 Quảng cáo và XTTM quốc tế GT NXB Thống kê
2011
Chủ biên
 
7
 
Logistics-  những vấn để lý luận và thực tiễn ở Việt nam
Sách chuyên khảo NXB đại học
KT QUỐC DÂN
 
Tham gia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây