Bộ môn Nguyên lý Marketing
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Hoàng Giang
Chức danh chính Giảng viên
Chức danh kiêm nhiệm Chủ tịch Công Đoàn Khoa
Thuộc bộ phận Bộ môn Nguyên lý Marketing
Ngày sinh           Nơi sinh: Phú Thọ
Địa chỉ email homthutrong@gmail.com
Trình độ chuyên môn Tiến sỹ
I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
  1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường đại học Thương Mại
Ngành học: Quản Trị Kinh Doanh
Nước đào tạo: Việt Nam                                                               Năm tốt nghiệp: 1999
Bằng đại học 2: Tiếng Anh - Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN       Năm tốt nghiệp: 2001
  1. Sau đại học
- Thạc sĩ chuyên ngành:                                                                    Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
- Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                     Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo: 
- Tên luận án:
  1. Ngoại ngữ:     1. Tiếng Anh                       Mức độ sử dụng: Tương đương D
  1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhận
2000 Bộ môn Marketing Kinh Doanh Giảng viên
2010 Bộ môn Nguyên Lý Marketing Giảng viên
 
  1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công nghệ marketing xuất khẩu để mở rộng thị trường và mặt hàng xuất khẩu ở nước ta giai đoạn 2001 – 2010”-(Chủ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Hữu Khỏa) 2000/2001 Cấp Bộ Thành viên
2 Nghiên cứu ảnh hưởng của tự doa hóa thương mại và các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ một số sản phẩm công nông nghiệp chủ yếu của Việt Nam giai đoạn đến 2010” - (Chủ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Hữu Khỏa) 2001/2002 Cấp Bộ Thành viên
3 “Các giải pháp chủ yếu nhằm khai thác và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” - (Chủ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Hữu Khỏa) 2002/2003 Cấp Bộ Thành viên
4 Ứng dụng thương mại điện tử vào các doanh nghiệp thương mại Việt Nam – (Chủ nhiệm T.S. Nguyễn Hoàng Long, 2002) 2002/2003 Cấp Bộ Thành viên
5 Hoàn thiện triển khai chiến lược marketing cho các siêu thị trên thị trường Hà Nội - (Chủ nhiệm TS. Phạm Thúy Hồng) 2006/2007 Cấp Bộ Thành viên
6 Phát triển mobile - marketing trong quảng cáo của các doanh nghiệp - (Chủ nhiệm TS. Cao Tuấn Khanh) 2009 Cấp Bộ Thành viên
7 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại siêu thị Unimart 2007/2008 Cấp Trường Chủ trì
8 Phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn Hà Nội 2008/2010 Cấp Bộ Chủ trì
9 Giải pháp nâng cao khả năng khai thác dữ liệu điện tử của giáo viên trẻ và sinh viên tại Trung tâm thư viện trường đại học Thương Mại 2009/2010 Cấp Trường Chủ trì
10 Nghiên cứu mô hình phát triển thị trường bán lẻ của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam - (Chủ nhiệm TS. Phạm Thúy Hồng) 2017/2018 Cấp Bộ Thành viên
 
  1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên hội thảo
1 Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Marketing Căn Bản cho sinh viên chính quy 2008 Hội thảo Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học - HT cấp Trường
2 Phương pháp soạn bài giảng điện tử môn chuyên ngành 2008 Hội thảo Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học - HT cấp Trường
3 Phát triển phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên 2015 Phát triển đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đại học ở Việt Nam - HTQG
 
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Phát triển thương hiệu doanh nghiệp thương mại - thực trạng và giải pháp 2010 Tạp chí Thương Mại
(Số 6, trang 5-7)
2 Phát triển quản trị quan hệ khách hàng của siêu thị 2012 Tạp chí Thương Mại
(Số 18, trang 9-11)
3 Giải pháp xây dựng chiến lược thương hiệu ngành Dệt May Việt Nam 2014 Tạp chí Tài Chính (Số 5 (595), trang 73-74)
4 Xây dựng truyền thông thương hiệu doanh nghiệp dệt may Việt Nam 2014 Tạp chí Tài Chính (Số 6 (596), trang 115-116)
5 Nâng cao giá trị thương hiệu doanh nghiệp ngành Dệt May Việt Nam 2015 Tạp chí Kinh Tế Châu Á - Thái Bình Dương (Kỳ 2 tháng 6/2015, trang 61-63)
6 Giải pháp phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp may mặc Việt Nam 2016 Tạp chí Kinh Tế Châu Á - Thái Bình Dương (Số 471, trang 17-19)
 
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây