Bộ môn Quản trị Thương hiệu
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thu Hương
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Quản trị Thương hiệu
Ngày sinh           Nơi sinh: Hà Nội
Ngày vào đảng 21/05/2008
Ngày vào tổ chức 01/10/2008
Địa chỉ email huongnt.t@tmu.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội Tập thể Đại học Thương mại
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, nghành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu và phác thảo hệ thống nhận diện thương hiệu Trường Đại học Thương mại 2009/2010 Cấp Trường Đồng chủ nhiệm
2 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đo lường sự thỏa mãn khách hàng nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu của Trung tâm Năng suất Việt Nam 2009/2010 Cao học viên Trưởng nhóm nghiên cứu
3 Phát triển Mobile Marketing trong quảng cáo của các doanh nghiệp 2009/2010 Cấp Bộ Tham gia viết bài
4 Xúc tiến quảng bá hình ảnh thương hiệu cho hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường ASEAN 2007/2009 Cấp Bộ Tham gia viết bài
5 Xây dựng thương hiệu tập thể cho cá tra Việt Nam 2009/ 2011 Cấp Bộ Tham gia viết bài
6 Nghiên cứu phương pháp định giá tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp 2012/ 2013 Cấp Trường Chủ nhiệm
7 Nghiên cứu hoạt động khai thác tài sản trí tuệ thông qua hoạt động nhượng quyền và chuyển giao công nghệ, nhằm phục vụ việc biên soạn bài giảng học phần "Định giá và chuyển giao thương hiệu” 2013/ 2014 Cấp Trường Chủ nhiệm
8 Báo cáo Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương 2013 2012/ 2013 Dự án cấp Bộ Tham gia nghiên cứu
9 Nghiên cứu xu hướng mua bán và sáp nhập tài sản thương hiệu của doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam, cho học phần “Định giá và chuyển giao thương hiệu”. 2014/ 2015 Cấp Trường Chủ nhiệm
10 Các yếu tố cấu thành thương hiệu bán lẻ của doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng và giải pháp 2016/2017 Cấp Trường Chủ nhiệm
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Tái cấu trúc danh mục đầu tư thương hiệu: Quyết định liên quan đến bổ sung và loại bỏ thương hiệu của doanh nghiệp trong bối cảnh khủng hoảng tài chính 2010 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Tái cấu trúc ngành và các doanh nghiệp công thương trong giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu
2 Những yếu tố tạo nên sự khác biệt trong chiến lược cạnh tranh của các trang thông tin, kiến thức trên Internet 2011 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Quản trị chiến lược dựa trên tri thức khu vực Đông Nam Á: Thách thức, nhân tố và triển vọng
3 Củng cố hình ảnh thương hiệu một số trang thông tin dành cho giới trẻ Việt Nam 2011 Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Hội nhập: Cơ hội và Cạnh tranh.
4 Thực trạng giá trị thương hiệu dựa trên đánh giá, cảm nhận của độc giả đối với các trang thông tin, kiến thức thuộc Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam 2012 Tạp chí Khoa học Thương mại, Số 47. Trang 67 – 72.
5 Luận bàn về Năng lực Hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương 2013 Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Hội nhập: Cơ hội và Triển vọng
6 Đánh giá một số tác động của việc gắn nhãn xanh, nhãn tiết kiệm năng lượng tới hình ảnh thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp trong tâm trí người tiêu dùng 2013 Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh: “Tăng trưởng xanh trong thời kỳ toàn cầu hóa: các phương diện kinh tế, quản trị doanh nghiệp và xã hội 2013”
7 Hệ thống cảng biển và các dòng dịch chuyển 2015 Tạp chí Vietnam Logistic Review (ISSN 2354 – 0796), Số 89, Trang 28 – 32, Tháng 3/2015
8 Bán lẻ trên Internet tại Việt Nam 2015 Tạp chí Vietnam Logistic Review (ISSN 2354 – 0796), Số 92, Trang 58 – 60, Tháng 6/2015
9 M&A trong lĩnh vực bán lẻ 2015 Tạp chí Vietnam Logistic Review (ISSN 2354 – 0796), Số 95, Trang 72 – 74, Tháng 9/2015
10 Online retailing in Viet Nam: The impact of retail quality to consumer’s e - loyalty 2016 Proceedings of the 5th international conference on emerging challenges: Partnership enhancement ICECH2016, Page 507 – 515, Bach Khoa Publishing House, 2016

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây