Bộ môn Quản trị Thương hiệu
Thông tin nhân sự


Họ tên Vũ Xuân Trường
Chức danh chính Giảng viên
Chức danh kiêm nhiệm Phó bộ môn
Thuộc bộ phận Bộ môn Quản trị Thương hiệu
Ngày sinh           Nơi sinh: Hà Nội
Địa chỉ nhà riêng Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ chuyên môn Ths
  1. Đề tài khoa học đã và đang thực hiện, vị thế (chủ trì, tham gia có sản phẩm kể từ tháng 1 năm 2002 trở lại đây)
+ Tham gia đề tài cấp trường: “Một số giải pháp giảm nghèo ở khu vực nông thôn Việt nam hiện nay” ( 2004), chủ trì : ThS Phạm Thu Hương.
+ Tham gia đề tài cấp Bộ : “Phát triển bao bì và xúc tiến quảng bá hình ảnh thương hiệu cho hàng nông sản”, (2006-2007), chủ trì : PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh.
+ Tham gia đề tài cấp Bộ trọng điểm: “Xúc tiến quảng bá hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam trong xuất khẩu vào ASEAN”, (2006-2009), chủ trì : PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh
+ Tham gia đề tài cấp Bộ : “Nghiên cứu phương án xây dựng thương hiệu cho cá tra Việt Nam”, (2009-2010), chủ trì : PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh
+ Chủ trì đề tài cấp trường: “Giải pháp quảng bá hình ảnh thương hiệu Netnam thông qua các điểm tiếp xúc trực tuyến”, (2010) (đang hoàn thiện).
2. Báo khoa học (tên bài báo, tạp chí, kỷ yếu hội thảo)
1. Phan Thế Công, Vũ Xuân Trường (2000). “Nâng cao chất lượng học tập của sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh”, Hội thảo đổi mới phương pháp đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Thương mại, trang 93-99.
2. Vũ Xuân Trường (2001). “Những mô hình công nghiệp hóa trên thế giới ”, Tạp chí Khoa học thương mại, Trường Đại học thương mại, trang 35-38.
3. ThS.Lại Lâm Anh – Vũ Xuân Trường (2007). “Đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ vào Việt nam – Thực trạng và triển vọng ”, Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, số tháng 6/2007, trang 60-74
4. Vũ Xuân Trường (2008).  “Nâng cao nhận thức về việc xác định tài sản trí tuệ trong các trường đại học ”, Hội thảo quốc gia Phát triển thương mại các hoạt động sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ các định chế của WTO và hoạt động sở hữu trí tuệ trong các trường đại học, cao đẳng, trang 475-481.
5. Vũ Xuân Trường (2009). “Doanh nghiệp cần gì từ sinh viên mới ra trường ? ”, Hội thảo quốc gia : "Tương tác trường đại học doanh nghiệp theo mục tiêu nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội và năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp", Trường Đại học Thương mại, trang 135-139.
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây