Bộ môn Quản trị marketing
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Tiến Dũng
Chức danh chính Phó trưởng bộ môn
Thuộc bộ phận Bộ môn Quản trị marketing
Ngày sinh
Ngày vào đảng 24/11/1992
Ngày vào tổ chức 20/10/1983
Địa chỉ email tien_dung201012@yahoo.com
Trình độ chuyên môn Phó giáo sư tiến sỹ

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1.Đại học:

Hệ đào tạo:   Chính quy
Nơi đào tạo: Đại hoc Thương mại
Ngành học:   Nghiệp vụ kỹ thuật kinh doanh hàng Công nghệ phẩm        
Nước đào tạo:  Việt Nam                                        Năm tốt nghiệp: 1983
2.Sau đại học

  • Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế                                               Năm cấp bằng: 1997

Nơi đào tạo: Đại hoc Thương mại

  • Tiến sĩ chuyên ngành: Kinh tế                                                Năm cấp bằng: 2001

Nơi đào tạo: Đại hoc Thương mại
 3. Ngoại ngữ:

      1.Tiếng Anh        Mức độ sử dụng: Dich tài liệu
      2.Tiếng Nga        Mức độ sử dụng: Dich tài liệu

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

10/1983 đến nay

Đại hoc Thương mại

Phó Trưởng bộ môn Quản trị Marketing

III. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
1. Gỡ “nốt thắt”  xuất khẩu để phát triển kinh tế, 2010, Tạp chí Kinh tế và phát triển
2. Nghiên cứu định hướng chiến lược phát triển bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đến 2020 với tăng trưởng kinh tế đất nước, 2010, Tạp chí Kinh tế và phát triển
3. Phát triển khách hàng vay tiêu dùng, 2010, Tạp chí Ngân hàng
4. Phát triển cụm công nghiệp Thái Bình và dự án đầu tư của địa phương, 2010, Tạp chí quản lý kinh tế
5. Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại – Thực trạng và giải pháp, 2010, Tạp chí thị trường Tài chính tiền tệ
6. Phát triển điểm công nghiệp làng nghềThái Bình- Thực trạng và một số khuyến nghị, 2010, Tạp chí Công nghiệp
7. Khu công nghiệp Thái Bình -Thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển, 2010, Tạp chí quản lý kinh tế
8. Hiện đại hóa sản xuất bong -Hướng phát triển tất yếu của kinh tế xuất khẩu hàng dệt may, 2011, Tạp chí Kinh tế và phát triển
9. Đẩy mạnh chế biến nông sản với nông nghiệp- Hướng phát triển tất yếu của kinh tế xuất khẩu hàng hóa, 2011, Tạp chí Kinh tế và phát triển
10. Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm chủ yếu của làng nghề Thái Bình, 2011, Tạp chí Công nghiệp
11. Một số vấn đề về phát triển chính sách sản phẩm của làng nghề truyền thống Bát Tràng Hà Nội, 2013, Tạp chí quản lý kinh tế
12. Một số vấn đề về năng lực cạnh tranh của các công ty kinh doanh giấy TÍSUE trên địa bàn Hà Nội, 2013, Tạp chí Nghiên cứu Thương mại
13. Nghiên cứu một số vấn đề cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ điện thoại di động ở nước ta- Thực trạng và những khuyến nghị, 2013, Tạp chí quản lý kinh tế
14. Nâng cao năng lực cạnh tanh của các công ty xuất khẩu cá tra Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, 2015, Tạp chí quản lý kinh tế
15. Nghiên cứu một số vấn đề về kinh doanh ngành mía đường ở Việt Nam- Thực trạng và khuyến nghị, 2015, Tạp chí Nghiên cứu Thương mại
16. Một số vấn đề về chuỗi giá trị gạo xuất khẩu ở ĐBSCL - Thực trạng và một số khuyến nghị, 2016, Tạp chí Nghiên cứu Thương mại
17. Những cơ hội và thách thức của ngành mía đừờng Việt Nam khi tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN, 2016, Tạp chí quản lý kinh tế


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây